Zaległe opłaty za studia

2017-05-19 15:08:38
Szanowni Państwo,
W stosunku do osób, które mają zaległości wobec uczelni wynikające z braku opłaty czesnego,lub innych należności,jeżeli nie zostaną one uregulowane do dnia 23.05.2017 r., w dniu 24.05.2017 r. zostanie wszczęte postępowanie skreślenia z listy studentów. Dziekan Wydziału Administracji dr Antoni Osierda.Komunikat - Kwalifikacje absolwenta

2017-05-04 14:07:31
Szanowni Państwo,

Komunikat - efekty kształcenia

2017-05-04 14:05:41
Szanowni Państwo,

Komunikat - Administracja opis kierunku

2017-05-04 14:04:24
Szanowni Państwo,


Stypendium socjalne 2017

2017-04-27 13:51:43
Szanowni Państwo

Parking 22.04.2017

2017-04-21 13:35:52
Szanowni Państwo